Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Primaria Dorohoi

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI terenuri (domeniul PRIVAT )

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul  Dorohoi , CUI 4112945, str. Grigore Ghica nr.34, municipiul Dorohoi,  judeţul Botoşani,  
 Tel. / fax: +40(231)610133 /  +40(231)611310
e-mail: [email protected]
   Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  
Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului Dorohoi, cu destinația arabil :
-teren situat pe str. Grigore Ghica  nr. 49, având 113 mp, Pc 2334;
-teren situat pe str. Alexandru Sahia nr. 2, având 238,15 mp, Pc 2350;
-teren situat pe str. Al. I. Cuza nr. 28, având 150 mp, Pc 2340;
-teren situat pe str. Traian f.n, având 172 mp, Pc 1297;
-teren situat pe str. Aleea Bujorului nr. 11, având 622 mp, Pc 2167;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 11, având 58 mp, Pc 2136;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 12, având 306 mp, Pc 2102-2103;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 23, având 330mp, Pc 2153;
-teren situat pe str. Alexandru Sahia nr. 2, având 401,14 mp, Pc 2350;
-teren situat pe str. Alexandru Sahia nr. 2, având 305,63 mp, Pc 2350;
-teren situat pe str. Viilor nr. 22, având 175 mp, Pc 2411;
-teren situat pe str. Viilor nr. 24, având 700 mp, Pc 2125;
-teren situat pe str. Aleea Teilor nr. 5, având 32 mp, Pc 2386;
-teren situat pe str. Aleea Teilor nr. 11, având 82 mp, Pc 2389;
-teren situat pe str. M. Kogălniceanu nr. 14, având 186 mp, Pc 1613;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 17, având 454 mp, Pc 2139-2143;
-teren situat pe str. Slt. Sorin Dumitraș nr. 17, având 377 mp, Pc 2674-2673;
-teren situat pe str. 1 Decembrie nr. 7, având 99 mp, Pc 2746;
-teren situat pe str. 1 Decembrie nr. 22, având 1480 mp, Pc 2517;
-teren situat pe str. 1 Decembrie nr. 35, având 1159 mp, Pc 2590;
-teren situat pe str. Spiru Haret f.n, având 299 mp, Pc 2838;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 71, având 198 mp, Pc 2202;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 79, având 273 mp, Pc 2146;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 82, având 90 mp, Pc 1545;
-teren situat pe str. G. Enescu f.n, având 429 mp, Pc 2071;
-teren situat pe str. Stelian Ghiorghiu nr. 3, având 260 mp, Pc 2080;
-teren situat pe str. C.D. Gherea nr. 122, având 100 mp, Pc 923;
-teren situat pe str. Războieni nr. 19, având 468 mp, Pc 1508;
-teren situat pe str. Vasile Lupu nr. 8, având 437 mp, Pc 1398;
-teren situat pe str. Vasile Lupu nr. 17, având 383 mp, Pc 1592;

     Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, începând cu data de 03.07.2020
     Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.07.2020, ora 12.00.
     Data limită de depunere a ofertelor: 24.07.2020, ora 12.00.
       Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.07.2020, ora 08.00  Primăria Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani - sala de şedinţe 

Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului Dorohoi, cu destinația arabil :
-teren situat pe str. Solidarității  nr. 2, având 94 mp, Pc 1413;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 17, având 454 mp, Pc 2139-2143;
-teren situat pe str. Spiru Haret nr. 183 bis, având 281 mp, Pc 3029;
-teren situat pe str. Alexandru Sahia nr. 2, având 217 mp, Pc 2350;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 23, având 406 mp, Pc 2153;
-teren situat pe str. Războieni nr. 10, având 400 mp, Pc 1465;
-teren situat pe str. Alexandru Sahia nr. 2, având 257,32 mp, Pc 2350;
-teren situat pe str. G. Enescu  nr. 38, având 290 mp, Pc 1504;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 79, având 345 mp, Pc 2146;
-teren situat pe str. Poștei nr. 13, având 324 mp, Pc 2830;
-teren situat pe str. N. Titulescu nr. 83, având 100 mp, Pc 3083/1;
-teren situat pe str. Războieni nr. 10, având 245 mp, Pc 1462;
-teren situat pe str. Războieni nr. 11, având 128 mp, Pc 1495;
-teren situat pe str. Mărășești nr. 7, având 135 mp, Pc 2613;
-teren situat pe str. Ciocîrlie nr. 1, având 147 mp, Pc 2682;
-teren situat pe str. C.D. Gherea nr. 134, având 620 mp, Pc 944;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 150, având 76 mp, Pc 1778;
-teren situat pe str. Al. Bujorului nr. 2, având 100 mp, Pc 2192;
-teren situat pe str. Războieni nr. 29, având 32 mp, Pc 1522;
-teren situat pe str. Războieni nr. 10 având 155 mp, Pc 1464-1460;
-teren situat pe str. Alexandru Sahia nr. 2, având 131,39 mp, Pc 2350;
-teren situat pe str. Zmeului f.n, având 156 mp, Pc 3459;
-teren situat pe str. Matei Basarab nr. 9, având 838 mp, Pc 1547;
-teren situat pe str. Avântului f.n, având 112 mp, Pc 3220;
-teren situat pe str. N. Titulescu nr. 14, având 55 mp, Pc 2910;
-teren situat pe str. Bulevardul Victoriei nr. 40, având 80 mp, Pc 3255;
-teren situat pe str. Bulevardul Victoriei nr. 40, având 380 mp, Pc 3255;

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, începând cu data de 06.07.2020
 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.07.2020, ora 12.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2020, ora 12.00.
  Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.07.2020, ora 08.00  Primăria Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani - sala de şedinţe 


Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului Dorohoi, cu destinația arabil :
-teren situat pe str. Alexandru Cucuta  nr. 16, având 260 mp, Pc 3301;
-teren situat pe str. Aleea Victoriei f.n, având 540 mp, Pc 3267;
-teren situat pe str. Bulevardul Victoriei nr. 126bis, având 172 mp, Pc 3311;
-teren situat pe str. Lt. Popescu nr. 1, având 36 mp, Pc 3169;
-teren situat pe str. Alexandru Cucuta nr. 2, având 189 mp, Pc 3293;
-teren situat pe str. Nicolae Titulescu nr. 39, având 99 mp, Pc 3140;
-teren situat pe str. Colonel Vasiliu nr. 50, având 480 mp, lot 3,  Pc 996;
-teren situat pe str. Colonel Vasiliu nr. 50, având 168 mp, lot 2,  Pc 996;
-teren situat pe str. Munteniei nr. 21, având 310 mp, Pc 623;
-teren situat pe str. Maramureș  nr. 22, având 397 mp, Pc 430;
-teren situat pe str. Sfântul Ioan Românul nr. 4, având 170 mp, Pc 904;
-teren situat pe str. Ardeal f.n, având 1145 mp, Pc 83;
-teren situat pe str. Luceafărul nr. 28, având 127 mp, Pc 2636;
-teren situat pe str. Slt. Gheorghiu nr. 7, având 400 mp, Pc 2303;
-teren situat pe str. Traian nr. 24, având 133 mp, Pc 1316;
-teren situat pe str. Dumitru Cantemir nr. 2, având 400 mp, Pc 1309;
-teren situat pe str. C.D.Gherea f.n, având 294 mp, Pc 1385;
-teren situat pe str. Sălciilor nr. 4, având 332 mp, Pc 1220;
-teren situat pe str. Crișan nr. 11, având 210 mp, Pc 953;
-teren situat pe str. Traian nr. 6, având 425 mp, Pc 2252;
-teren situat pe str. Traian nr. 27C, având 150 mp, Pc 1339;
-teren situat pe str. Străchinescu  nr. 7, având 222 mp, Pc 3467-3468;
-teren situat pe str. Oborul Nou nr. 1, având 330 mp, Pc 3377;
-teren situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 38, având 229 mp, Pc 2269;
-teren situat pe str. Miron Costin nr. 2, având 437 mp, Pc 3404;
-teren situat pe str. Oborul Nou nr. 44A, având 180 mp, Pc 3670;
-teren situat pe str. Soarelui nr. 3, având 206 mp, Pc 3441;
-teren situat pe str. Maramureș nr. 40, având 47,50 mp, Pc 465;
-teren situat pe str. Grigore Ghica f.n, având 103 mp, Pc 2220;
-teren situat pe str. Zadurovici nr. 3, având 185 mp, Pc 2299;

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, începând cu data de 07.07.2020
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.07.2020, ora 12.00.
  Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2020, ora 12.00.
    Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.07.2020, ora 08.00  Primăria Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani - sala de şedinţe 
Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului Dorohoi, cu destinația arabil :
-teren situat pe str. Traian  nr. 31, având 482 mp, Pc 1335;
-teren situat pe str. Alexandru Cucuta nr. 20, având 246 mp, Pc 3304;
-teren situat pe str. George Enescu nr. 90, având 150 mp, Pc 1556-1557;
-teren situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 70, având 210 mp, Pc 3406;
-teren situat pe str. Locomotivei nr. 1, având 57 mp, Pc 1645;
-teren situat pe str. Oborul Nou nr. 3, având 160 mp, Pc 3384;
-teren situat pe str. Cașin nr. 8, având 580 mp,  Pc 1598;
-teren situat pe str. M. Kogălniceanu nr. 12, având 247 mp,   Pc 1614;
-teren situat pe str. Oborul Vechi f.n, având 522 mp, Pc 3522;
-teren situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 87, având 743 mp, Pc 1158;
-teren situat pe str. Grigore Ghica f.n, având 79 mp, Pc 2220;
-teren situat pe str. Ștefan Airinei, având 319 mp, Pc 2275;
-teren situat pe str. Aleea Teilor nr. 12, având 72 mp, Pc 2378;
-teren situat pe str. Ștefan Airinei nr. 80, având 363 mp, Pc 3357;
-teren situat pe str. C.D.Gherea nr. 128, având 305 mp, Pc 941-942;
-teren situat pe str. Zmeului nr. 2, având 124 mp, Pc 3466;
-teren situat pe str. Vasile Telega nr. 12, având 356 mp, Pc 3432;
-teren situat pe str. Lt. Popescu nr. 90, având 111 mp, Pc 3173;
-teren situat pe str. C.D.Gherea nr. 29, având 53,20 mp, Pc 1453;
-teren situat pe str. Fraternității nr. 8, având 395 mp, Pc 3100;
-teren situat pe str. Sașa Pană nr. 3, având 714 mp, Pc 1272;
-teren situat pe str. Dumbrava Roșie  nr. 26, având 140 mp, Pc 499;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 141, având 205 mp, Pc 2034;
-teren situat pe str. Traian nr. 16, având 528 mp, Pc 1301;
-teren situat pe str. M. Kogălniceanu nr. 10, având 255 mp;
-teren situat pe str. Grigore Ghica nr. 45, având 135 mp, Pc 2334;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 9, având 410 mp, Pc 2135;
-teren situat pe str. Florilor nr. 16, având 750 mp, Pc 2996;
-teren situat pe str. 1 Mai nr. 5, având 1315 mp, Pc 3215;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 19, având 508 mp, Pc 2140;

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, începând cu data de 08.07.2020
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.07.2020, ora 12.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2020, ora 12.00.
  Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.07.2020, ora 08.00  Primăria Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani - sala de şedinţe 


Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului Dorohoi, cu destinația arabil :
-teren situat pe str. Drochia f.n, lot.1, având 95 mp, Pc 1033/1;
-teren situat pe str. Plopilor nr. 5A, având 670 mp, Pc 1246;
-teren situat pe str. Țerinca nr. 1, având 218 mp, Pc 2505;
-teren situat pe str. Dimitri Lemnea nr. 14, având 291 mp, Pc 2667;
-teren situat pe str. Loturi Enescu nr. 13A, având 795 mp, Pc 116;
-teren situat pe str. Hatman Șendrea f.n, având 93 mp, Pc 1313-1314;
-teren situat pe str. Drochia f.n, având 189 mp,  Pc 1032/1;
-teren situat pe str. Traian nr. 27B, având 134mp,   Pc 1339;
-teren situat pe str. Mărășești nr. 1, având 310 mp, Pc 2613;
-teren situat pe str. Plopilor nr. 6A, având 735 mp, Pc 1233;
-teren situat pe str. C.D.Gherea nr. 90, având 380 mp, Pc 1374;
-teren situat pe str. Oborul Nou nr. 3 având 160 mp, Pc 3384;
-teren situat pe str. Dumitru Furtună f.n, având 6,25 mp, Pc 2306;
-teren situat pe str. Lt. Andrei nr. 12, având 306 mp, Pc 2102;
-teren situat pe str. Colonel Vasiliu nr. 72, având 545 mp, Pc 1033;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 113, având 147 mp, Pc 2051;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 79, având 355 mp, Pc 2144-2146;
-teren situat pe str. G. Enescu nr. 79A, având 199 mp, Pc 2144-2146;
-teren situat pe str. Colonel Vasiliu nr. 50, având 480 mp, lot 3, Pc 996

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, începând cu data de 09.07.2020
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2020, ora 12.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 30.07.2020, ora 12.00.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.07.2020, ora 08.00  Primăria Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, judeţul Botoşani - sala de şedinţe 


Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr 121 din  data de 25.06.2020

   Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

   Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu din cadrul  Primăriei Municipiului Dorohoi, adresa: str. Grigore Ghica nr.34, municipiul Dorohoi,  judeţul Botoşani, cod postal 715200. 

     Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20,00 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Municipiului Dorohoi.
      Informaţii privind ofertele:.ofertele se redactează în limba română, ofertele se depun la sediul concedentului,  în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor. În plicul exterior se introduc documentele care însoţesc oferta şi un plic interior care conţine oferta propriu-zisă.  

        Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Dorohoi, str. Grigore Ghica nr.34,  municipiul Dorohoi,  judeţul Botoşani, cod postal 715200.
        Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 

        Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, localitatea Botoşani, jud.Botoşani, tel.0231/511739.

    Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
01.07.2020DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roGALERIE FOTO

Primaria Dorohoi
DorohoiNews.ro, 01-07-2020

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Firmă de construcții din Dorohoi angajează tineri cu și fără experiență

Firmă de construcții din Dorohoi angajează tineri cu și fără experiență
Firmă de construcții din Dorohoi angajează tineri cu și fără experiență. Pentru detalii suplimentare: ...

SC angajează persoană pentru întreținere / amenajare spații verzi și zilieri

SC angajează persoană pentru întreținere / amenajare spații verzi și zilieri
Se caută un om descurcăreț pentru ÎNTREȚINERE / AMENAJARE SPAȚII VERZI. (BT, SV, IS) Cei ...

Firmă de consultanță angajează secretară pentru punct de lucru în Dorohoi

Firmă de consultanță angajează secretară pentru punct de lucru în Dorohoi
Firmă de consultanță caută personal, post secretară. Relații cu clienți, pentru punct de lucru ...

SC din Dorohoi angajează șofer C, C+E

SC din Dorohoi angajează șofer C, C+E
SC RITCOM SRL, din Dorohoi, angajează conducător auto, posesor al categoriilor C, C+E. Detalii la telefon: ...

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!

Delta Con angajează personal. Vezi detalii!
Delta Con SRL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați, în construcții, mecanici, ...

Vând garsoniră confort 1

Vând garsoniră confort 1
Apartament 1 Camera (garsoniera) in bloc de apartamente. Parter, 40 Mp., CT, Termopane, Gresie si faianta, ...

Vând GPS topografic

Vând GPS topografic
Vând GPS topografic RTK SOUTH S 82-V în stare bună de funcționare împreună cu accesoriile ...

Apel către posesorul autoturismului SV 07 VVE

Apel către posesorul autoturismului SV 07 VVE
CONDUCATORUL MASINII SV 07 VVE SAU CINE IL CUNOASTE ESTE RUGAT SA SUNE LA NUMARUL DE TELEFON: 0753124408 ...

Vând teren pentru casă

Vând teren pentru casă
Vand teren pentru casa suprafata 1250m in Dorohoi str. Sorin Dumitras utilitati apa si curent electric. ...

Vând apartament!

Vând apartament!
Vand apartament situat în Aleea Victoriei nr.7 bloc D13 .Apartamentul este la etajul 4, decomandat ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro