Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

angajari-stat
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile Hotarârii nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI, anunță organizarea și desfășurarea următorului concurs de recrutare pentru o funcție publică de execuție: consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Investiții, din subordinea Serviciului Investiții, Achiziții Publice, din cadrul Direcției Tehnice, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, cu raporturi de serviciu pe perioadă nedeterminată și durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 
PROBELE STABILITE /CALENDARUL DESFĂȘURĂRII:
a) locul de desfășurare a concursului: Primăria Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr.34, județul Botoșani.
b) proba scrisă: 11.06.2021, ora 10:00;
c) proba interviu: în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
d) depunerea dosarelor: în perioada 11.05.2021-31.05.2021, la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi din strada Grigore Ghica, nr.34, la  Compartimentul Resurse Umane, la doamna Carmen Gavriliu, consilier, clasa I, grad profesional superior, telefon/fax: 0231611301, 0231610133, e-mail: [email protected] sau [email protected] 
e) selecția dosarelor: în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 
DOSARUL DE CONCURS
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (de la Compartimentul Resurse Umane sau de pe site-ul instituției);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă  şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (modelul de adeverință se pune la dispoziție de către Compartimentul Resurse-Umane, sau se poate găsi pe site-ul instituției, la secțiunea formulare de concurs);
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
MENȚIUNI:
(1) Adeverinţele care au un alt format decât cel pus la dispoziție de Compartimentul Resurse Umane trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la OUG nr.57/2019 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(3)  Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h)  (cazierul judiciar) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
(5) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi (dacă este cazul), poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 
CONDIȚIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE 
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte condițiile stabilite la art.465 din OUG nr.57/2019, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS
Pentru a participa la concursul de recrutare în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
- să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental - Științe inginerești, domeniul de studii universitare - Inginerie civilă și instalații, domeniul de licență - Inginerie civilă, Ingineria instalațiilor, specializarea : Construcții civile, industriale și agricole; Căi ferate, drumuri și poduri; Amenajări și construcții hidrotehnice; Construcții pentru sisteme de aplimentări cu apă și canalizări; Inginerie civilă; Inginerie urbană și dezvoltare regională; Drumuri, poduri și infrastructuri militare; Instalații pentru construcții.
- să aibă vechime de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.
- să dețină cunoştinţe de operare/programare pe calculator nivel de bază: Office, ArchiCad, AutoCad, dovedite prin documente (diplomă de licență și suplimentul la diplomă, certificat de calificare/absolvire și suplimentul descriptiv al certificatului de calificare/absolvire, certificat de competențe profesionale și suplimentul descriptiv al acestuia).
- să dețină cunoștințe de limba engleză  de nivel mediu, dovedite prin documente (diplomă de licență și suplimentul la diplomă, certificat de calificare/absolvire și suplimentul descriptiv al certificatului de calificare/absolvire, certificat de competențe profesionale și suplimentul descriptiv al acestuia, certificat de competențe lingvistice).
 
ANEXE: 
- bibliografia/tematica stabilite de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului, la propunerea compartimentelor de specialitate.
- fișa postului - consilier, clasa I, gradul profesional asistent.
 
IMPORTANT!!
Conform prevederilor art. 671 Hotarârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, „afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat”.
 
Anunț publicat în data de 11.05.2021.
Diet Club BT

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

angajari-stat
DorohoiNews.ro, 11-05-2021

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Diet Club BT

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

CMC

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PUBLICITATE

Dealu MoriiPUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Colectivul clasei a II-a B de la Școala „M. Kogălniceanu” Dorohoi transmite „Sincere condoleanțe!”

Colectivul clasei a II-a B de la Școala „M. Kogălniceanu” Dorohoi transmite „Sincere condoleanțe!”
Colectivul clasei a II-a B, de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, transmite ...

Familie din Dorohoi, căutăm bonă

Familie din Dorohoi, căutăm bonă
Familie din Dorohoi, căutăm bonă pentru un băiețel de 2 ani și jumătate. Pentru mai multe detalii ...

SC angajează lucrător comercial

SC angajează lucrător comercial
SC angajează lucrător comercial - CAFE BAR  Autogara Dorohoi. Salariu motivant. Relații ...

Vând apartament cu 2 camere în Dorohoi

Vând apartament cu 2 camere în Dorohoi
Vând apartament cu 2 camere în Dorohoi, strada Duzilor, decomandat, an construcție: 1977-1990, ...

Vând apartament cu 3 camere situat pe strada Poștei

Vând apartament cu 3 camere situat pe strada Poștei
Vând apartament cu 3 camere, 2 băi, 2 balcoane, situat pe strada Poștei, vizavi de poliție. ...

Depozit de marmură și granit angajează personal

Depozit de marmură și granit angajează personal
SC GAVROMARM SRL depozit de marmură și granit angajează cu contract de muncă personal pentru tăierea ...

Casa de Amanet Fabio angajează agent de vânzări/amanetar pentru Municipiul Dorohoi

Casa de Amanet Fabio angajează agent de vânzări/amanetar pentru Municipiul Dorohoi
Lasă acum un CV și noi te vom suna! Ești o persoană căruia îi place să interacționeze cu ...

Societate comercială din Dorohoi angajează vânzătoare

Societate comercială din Dorohoi angajează vânzătoare
Societate comercială din Dorohoi angajează vânzătoare (lucrător comercial) pentru magazin alimentar. ...

Angajăm lucrător comercial - barmaniță

Angajăm lucrător comercial - barmaniță
SC angajază lucrător comercial (barmaniță) la BAR din cartierul Plevna, cu program 3 zile lucrează ...

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri. Oferim și cerem seriozitate maximă! Salariul este motivant, ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro