Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

angajari

În temeiul art.618, alin.2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, organizat în baza Legii nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Achiziții Publice, din subordinea Serviciului Investiții, Achiziții Publice, în cadrul direcției Tehnice, din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, județul Botoșani.

Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
a) selecția dosarelor de înscriere: în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
b) proba scrisă: 22.06.2021, ora 10.00;
c) proba interviu: în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Locul de desfășurare a concursului: Primăria Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr.34, județul Botoșani.

Depunerea dosarelor: la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi din strada Grigore Ghica, nr.34, la  Compartimentul Resurse Umane, la doamna Ciomârtan Teresa Adina, consilier, clasa I, grad profesional superior, în perioada 21.05.2021 – 09.06.2021.

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (de la Compartimentul Resurse Umane sau de pe site-ul instituției);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master înspecialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţieinaţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (în cazul funcțiilor publice de conducere);
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sauadeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Mențiuni:
(11) Modelul orientativ al adeverinţeimenţionate la lit. f) se regăsește la Compartimentul Resurse Umane sau pe site-ul instituției.

(12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr.611/2008 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurăriiactivităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Condițiile generale pentru participarea la  concurs, conform art.465din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publica. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) să îndeplinește condițiile de studii și vechime in specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinească condițiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) să nu le fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitiva, in condițiile legii. 
j) să nu fi fost destăinuita dintr-o funcție publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) să nu fi fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, in condițiile prevăzute de legislația specifică. 

Condițiile specifice pentru participarea la concurs:
să aibă studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
să aibă un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
să dețină cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel de bază: Office, dovedite prin documente (diplomă de licență și suplimentul la diplomă, certificat de calificare/absolvire și suplimentul descriptiv al certificatului de calificare/absolvire, certificat de competențe profesionale și suplimentul descriptiv al acestuia).
să dețină cunoștințe de limba engleză  de nivel mediu, dovedite prin documente (diplomă de licență și suplimentul la diplomă, certificat de calificare/absolvire și suplimentul descriptiv al certificatului de calificare/absolvire, certificat de competențe profesionale și suplimentul descriptiv al acestuia, certificat de competențe lingvistice).

Bibliografia, stabilită pe baza propunerilor Direcției Tehnice, este următoarea:
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica este următoarea:
- Legea fundamentală a statului român.
- Statutul funcționarului public, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, principiul egalității între cetățeni
- Egalitatea de șanse între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de gen, în toate sferele vieţii publice din România.
- Modalități, proceduri, instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică, organizarea, desfășurarea procedurii de atribuire, executarea contractelor de achiziție publică.
- Planificarea, pregătirea, realizarea si executarea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru.
- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, contestațiiformulate pe cale administrativ-jurisdicțională, căi de atac împotriva deciziilor Consiliului.

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este doamna Ciomârtan Teresa Adina, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Resurse Umane; telefon/fax: 0231611301, 0231610133, e-mail:[email protected] sau [email protected]

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

angajari
DorohoiNews.ro, 21-05-2021

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PUBLICITATE

Magistra

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Asociația „Dă speranță vieții” Dorohoi angajează bucătar și îngrijitor

Asociația „Dă speranță vieții” Dorohoi angajează bucătar și îngrijitor
Asociația „Dă speranță vieții” Dorohoi angajează două persoane: - bucătar; - ...

Salon Florin din Dorohoi angajează frizer

Salon Florin din Dorohoi angajează frizer
Salon Florin din Olinescu, Dorohoi, angajează frizer cu sau fară experiență. Relații la numărul ...

Vând teren în zona Saucenița, situat aproape de DN28B Dorohoi-Botoșani

Vând teren în zona Saucenița, situat aproape de DN28B Dorohoi-Botoșani
Vând teren de 5000 mp. situat aproape de DN28B Dorohoi-Botoșani, în zona Saucenita. Terenul ...

Angajăm asistent de farmacie sau elev(ă) în ultimul an

Angajăm asistent de farmacie sau elev(ă) în ultimul an
Angajăm asistent de farmacie sau elev(ă) în ultimul an. Relații la telefon: 0753643436

SC din Dorohoi angajează șoferi TIR

SC din Dorohoi angajează șoferi TIR
Societate comercială cu profil agricol angajează șoferi TIR. Informații la telefon: 0231611991 , ...

Angajăm contabil primar, conducător auto (cat.C) și muncitori necalificați

Angajăm contabil primar, conducător auto (cat.C) și muncitori necalificați
Angajăm contabil primar, pentru punct de lucru în Dorohoi, societate cu domeniul de activitate ...

Cafenea din Dorohoi angajează personal

Cafenea din Dorohoi angajează personal
Se caută personal pentru o Cafenea din Dorohoi. Se caută fete sau doamne, cu sau fără experiență, ...

Societate comercială cu profil agricol angajează operatori siloz

Societate comercială cu profil agricol angajează operatori siloz
Societate comercială cu profil agricol angajează operatori siloz. Informații la telefon: 0231611991 ...

Vând vilă Dorohoi

Vând vilă Dorohoi
Vând vilă Dorohoi strada george enescu 100. Preț 140.000 EURO. Contact tel: 0039/3892454270

Vând teren în sat Popeni, comuna George Enescu, 3600mp

Vând teren în sat Popeni, comuna George Enescu, 3600mp
Vând teren intravilan, la intrare în sat Popeni, comuna George Enescu. Suprafața de 3600mp ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro