Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Evaluare jandarmerie

Astăzi la sediul unităţii a avut loc ,, Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de jandarmi Judeţean Botoşani în anul 2010”.
   La această activitate au participat cadrele inspectoratului şi următorii invitaţi:
d-nul prefect Cristian Roman, d-nul Dumitru Codreanu preşedintele A.T.O.P. şi şefii inspectoratelor judeţene de poliţie, poliţie de frontieră şi situaţii de urgenţă.
   Activitatea s-a desfăşurat în sistem video-conferinţă, din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române fiind prezent la bilanţ, d-nul general maior dr. Neculai Bontic, adjunct al Inspectorului General.
   După prezentarea materialului de bilanţ de către inspectorul şef al I.J.J. Botoşani, d-nul lt.col. Constantin Moroşanu, au luat cuvântul ceilalţi invitaţi care au felicitat jandarmii botoşăneni pentru modul în care şi-au executat misiunile încredinţate în anul 2010.

Evaluarea activităţii

În anul 2010, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a îndeplinit cu responsabilitate şi profesionalism misiunile şi sarcinile încredinţate, acţionând în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru eficientizarea managementului organizaţional, modernizarea infrastructurii şi optimizarea activităţilor de comunicaţii, informatică şi cifru, asigurarea unui climat de siguranţă civică cu ocazia competiţiilor sportive şi a adunărilor publice, creşterea aportului efectivelor unităţii la asigurarea siguranţei cetăţeanului, prin executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice, intensificarea pregătirii personalului în domeniul Schengen.    

 ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ

În perioada supusă evaluării creşterea gradului de siguranţă stradală, al proprietăţii publice şi private prin executarea misiunilor în sistem integrat a constituit unul din obiectivele specifice unităţii noastre. Totodată, creşterea calităţii serviciului poliţienesc în mediul rural pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional a fost cerinţa principală în planificarea, organizarea şi coordonarea misiunilor.
    În acest sens s-a ţinut permanent legătura cu instituţiile M.A.I. cu care cooperăm pentru cunoaşterea situaţiei operative din zona de responsabilitate, pentru prezervarea ordinii publice în situaţia desfăşurării unor manifestări de protest de amploare sau cu risc, generate de nemulţumiri de ordin economic/social ale diferitelor categorii sociale, identificarea factorilor de risc la adresa ordinii şi siguranţei publice şi luarea măsurilor  necesare pentru diminuarea şi eliminarea acestora.
S-a reuşit o corelaţie eficientă între misiunile executate, efectivele, mijloacele folosite şi rezultatele obţinute.
    Măsurile propuse pentru anul 2010 au fost executate, fapt ce a contribuit la  îmbunătăţirea activităţii inspectoratului pe linie de ordine şi siguranţă publică şi implicit la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.
În anul 2010 a fost executat un număr de 6111 de misiuni specifice de ordine publică, în 52 de localităţi, cu 135 % mai mult faţă de anul 2009, cu următoarele rezultate:

Misiuni de asigurare a ordinii publice

În perioada analizată au fost planificate, organizate, coordonate şi executate 1957 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 285% mai mult faţă de anul anterior, folosindu-se fiind aplicate 32 avertismente scrise şi 53 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 21350 lei. Cu această ocazie au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 460 lei.
Cele mai complexe misiuni de asigurare a ordinii publice au fost:
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal disputate de către echipa reprezentativă de tineret a României  cu cele similare ale Rusiei şi Angliei pe Stadionul  Municipal Botoşani;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării pe Stadionul Municipal Botoşani a meciului de rugby dintre echipele reprezentativele ale României şi Ucrainei, în cadrul „WORLD CUP 2011”;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării manifestărilor de protest organizate de către  Confederaţia Naţională“ Cartel ALTFA” - U.S.T. - BNS, CNSLR-FRĂŢIA, UJSD”- filialele Botoşani în faţa sediului Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani, precum şi pe timpul pichetării sediului PD-L Botoşani;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării ediţiei a 47 a, a „Turului Ciclist al României 2010” pe raza judeţului Botoşani;
- asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfăşurării concursului sportiv automobilistic „Rally – Sprint Botoşani 2010”;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal pe Stadionul  Municipal Botoşani ale echipei locale – F.C. Botoşani;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării în Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa” din municipiul Botoşani a meciurilor de volei din cadrul diviziei A 2 ale echipei locale - Pro Volei Botoşani;
- asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor religioase la Mănăstirea şi Sihăstria Voronei, precum şi Serbările Pădurii 2010 din localitatea Vorona;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilelor oraşului Botoşani şi Floare Albastră la Ipoteşti;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării procesiunii pentru „Intrarea Domnului în Ierusalim”(Florii) în municipiile Botoşani şi Dorohoi, precum şi în oraşele Săveni şi Flămânzi;
- asigurarea măsurilor de ordine pe timpul desfăşurării activităţilor pe linia alegerilor locale pentru funcţia de primar, pe raza localităţii Răchiţi, judeţul Botoşani;
- asigurarea ordinii şi liniştii publice pe timpul inundaţiilor produse în localităţile Dorohoi, Pădureni, Pomîrla, Hilişeu - Horia, Coşula şi cu ocazia distribuirii ajutoarelor.
Având în vedere faptul că la nivelul judeţului Botoşani, efectele crizei economico-financiare a generat scăderea numărul locurilor de muncă, nemulţumirile în rândul populaţiei active s-au accentuat, acestea fiind materializate în acţiuni de protest organizate pe plan local, dar şi central. Astfel unitatea a asigurat ordinea publică la un număr de 15 astfel de manifestări, constatându-se o creştere cu 12% faţă de anul 2009.
             
Misiunile de menţinere a ordinii publice

Misiunile s-au executat prin patrule mixte poliţie - jandarmi şi prin acţiuni comune organizate în mediul urban şi rural în baza situaţiei operative, a  planurilor de acţiune întocmite în acest sens, a datelor şi informaţiilor obţinute, precum şi a riscurilor identificate.
   Pentru executarea misiunilor au fost folosite efective din cadrul Detaşamentul 1 J. Mobil şi din Grupele de Supraveghere şi Intervenţie Dorohoi şi Săveni.
În mediul rural, prin patrule intercomunale, au fost executate un număr de 1123 misiuni prin organizarea a 3090 de patrule mixte, constatând în comun 86 de infracţiuni cu 77 autori, sancţionate cu avertisment 125 de persoane, aplicate 163 amenzi contravenţionale în valoare de 59150 lei şi ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 13492 lei.
   Pentru menţinerea ordinii publice în mediul urban au fost planificate, organizate şi executate 950 misiuni, constând în 8873 patrule mixte, care au constatat 209 de infracţiuni cu 230 de autori, aplicat 378 avertismente scrise, 1614 amenzi în valoare de 364950 lei, şi ridicat  în vederea confiscării bunuri în valoare de 14608 lei. Totodată a fost depistat un număr de 4 urmăriţi naţionali.
În acelaşi timp unitatea a planificat, organizat şi executat independent  un număr de 480 de misiuni de menţinere a ordinii publice  prin 2878 patrule în mediul urban, constatându-se 14 infracţiuni cu 18 autori, fiind aplicate 82 avertismente scrise, 437 amenzi contravenţionale în valoare de 98800 lei, şi ridicate bunuri în vederea confiscării în valoare de 5308 lei. Au fost conduse la poliţie 2 persoane şi a fost depistat un urmărit naţional.
    În anul 2010, zilnic s-a acţionat cu patrule mixte în Piaţa Centrală din municipiul Botoşani pentru prevenirea şi combaterea comerţului ilicit de ţigări, alcool şi alte produse accizabile,  activităţile materializându-se în constatarea a 4 infracţiuni cu 4 infractori, aplicarea a 112 avertismente scrise, 227 amenzi contravenţionale în valoare de 91700 lei şi bunuri ridicate în valoare de 6833 lei, constând în 4976 pachete ţigări diferite mărci, 148 litri de alcool, 66 pachete de cafea etc.
În baza competentelor materiale, au fost constatate, în mod independent, de către lucrătorii jandarmi 53 de infracţiuni pe timpul executării misiunilor specifice, cu 2 mai puţin faţă de 2009 (-2%), fiind investigate 73 de persoane cu privire la faptele penale comise şi un număr de 3350 de contravenţii, cu 7 mai multe decât în 2009,
   A fost primit spre executare un număr de 1124 mandate, cu 418 mai multe faţă de 2009(+35,86%), fiind puse în aplicare efectivă 504, cu 115 mai mult faţă de 2009(+23,78%) la instanţele şi parchetele din oraşele Botoşani, Bacău, Galaţi, Cluj-Napoca, Tulcea, Iaşi, Paşcani, Gura Humorului.
În perioada supusă analizei au fost desfăşurate 48 de activităţi preventive în instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Botoşani, Dorohoi şi Săveni, ocazie cu care au fost prezentate elevilor teme referitoare la prevenirea violenţei, delicvenţa juvenilă, principalele fapte care constituie infracţiuni şi contravenţii, S.U.A.U.112 şi atribuţiile Jandarmeriei.


           PROTECŢIA INSTITUŢIONALĂ, SUPRAVEGHEREA ŞI ORDINEA PUBLICĂ ÎN ZONA OBIECTIVELOR DIN COMPETENŢĂ   

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani execută paza şi protecţia instituţională la 15 obiective, din care: 1 instituţie financiar-bancară, 3 aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, 5 aparţinând Ministerului Public, 5 aparţinând Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi 1 obiectiv de importanţă deosebită şi de interes strategic, în speţă, Camera de Conturi a Judeţului Botoşani.
Pe linie de pază şi protecţie a transporturilor de bunuri şi valori
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a executat 276 misiuni în bune condiţii şi asta se datorează faptului că, permanent, au fost luate măsuri de eliminare sau de diminuare a vulnerabilităţilor identificate pe itinerariile de deplasare, atât de membrii echipajului cât şi de elementele de cercetare-documentare cu care s-a colaborat în îndeplinirea misiunii.
În perioada analizată, pe linie de pază şi protecţie a  transporturilor de corespondentă clasificată, am executat un număr de 766 misiuni de pază şi protecţie a corespondenţei clasificate în zona de responsabilitate, împreună cu structura specializată a Serviciului Român de Informaţii, fără probleme deosebite.
Pe linie de asigurare a ordinii publice în sălile de judecată
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani asigură ordinea la 17 săli de judecată la cele 5 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Din analizele trimestriale executate cu reprezentanţii beneficiarilor a rezultat faptul că, jandarmii au o atitudine preventivă şi descurajantă, o prezenţă discretă dar fermă iar acţiunile acestora sunt conforme cu dispoziţiile preşedintelui de instanţă.

            COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

Cooperarea inspectoratului cu celelalte instituţii ale statului se realizează în scopul îndeplinirii misiunilor cu care a fost investit M.A.I. în judeţ. În acest sens, desfăşurăm misiuni în baza protocoalelor/planurilor de colaborare/intervenţie şi cooperare cu instituţii componente ale M.A.I., structuri ale sistemului de apărare, ordine şi siguranţă naţională, cu alte organizaţii şi instituţii.
    Pe linie de ordine publică, unitatea are încheiate cu instituţiile şi organizaţiile locale planuri de cooperare/colaborare în baza cărora se execută conform competenţelor, misiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură penală şi contravenţională, reuşindu-se realizarea unei prezenţe active a efectivelor de jandarmi în mediile cu potenţial criminogen ridicat, contribuind în acest fel la întărirea climatului de siguranţă a cetăţeanului.
Concomitent cu misiunile de menţinere, au fost executate în cooperare cu I.P.J. Botoşani 126 de misiuni ocazie cu care au fost constatate 2 infracţiuni cu 2 de autori, aplicate 33 de avertismente scrise, 63 amenzi în valoare 28900 lei şi ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 3402 lei, concomitent cu depistarea a 3 urmăriţi naţional.
    Rezultate pozitive au fost obţinute şi în misiunile organizate şi executate cu Serviciul pentru Imigrări a Judeţului Botoşani în pieţele din municipiul Botoşani şi Dorohoi .
De asemenea, putem evidenţia şi cooperarea foarte bună cu D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani şi B.C.C.O. Suceava – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani cu care au fost organizate şi executate 3 acţiuni pe raza judeţului Botoşani,
    Conform competenţelor conferite de actele normative în vigoare în acest an am fost solicitaţi de către organele silvice să desfăşurăm acţiuni în comun pentru combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, activitate materializată prin executarea unui număr de 31 de misiuni, ocazie cu care au fost  aplicate 14 amenzi în valoare de 6260 lei şi ridicate în vederea confiscării bunuri de 170 l lei.
Împreună cu alte instituţii (I.T.M., Garda de Mediu, D.S.P. Botoşani) a fost executat un număr de 16 acţiuni, fiind aplicate 2 amenzi contravenţionale cu 600 lei.
   În ceea ce priveşte intervenţiile în situaţii de urgenţă civilă ce s-au produs în zona de competenţă, în cursul anului 2010, inspectoratul a participat  în baza planurilor de cooperare la acţiunile de intervenţie în sprijinul populaţiei ca urmare a inundaţiilor din luna iunie a acestui an.
Astfel, au fost 2 situaţii în care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a fost solicitat să intervină în sprijinul populaţiei în data de  26.06.2010, în localitatea Coşula între orele 21.30 – 02.00 şi în data de 28.06 începând cu ora 17.00 - în localităţile Coşula, Şendriceni, Hilişeu-Horia şi în final la Dorohoi.
   Misiunea de intervenţie în sprijinul populaţiei a continuat până pe 30 iulie.  În această misiune au fost angrenaţi în total 1174 jandarmi, care au desfăşurat următoarele activităţi:
- salvarea unui număr de 2 persoane din localitatea Hilişeu-Horia şi a 47 persoane din municipiul Dorohoi;
- evacuarea a 22 de familii din localităţile Pădureni, Coşula şi a unui număr de 40 familii din municipiul Dorohoi din cartierele Gară şi George Enescu;
- evacuarea de bunuri materiale, reprezentând mobilier, obiecte de uz casnic din 184 de locuinţe afectate şi decolmatarea a 180 de locuinţe şi anexe;
- participarea la menţinerea ordinii publice în zona afectată şi asigurarea pazei bunurilor şi a locuinţelor persoanelor evacuate, a locului de depozitarea a bunurilor primite sub formă de ajutoare, fiind constituite până la 30 iulie, zilnic 13 patrule mixte jandarm-poliţist;
- descărcarea unui număr de 30 maşini de transport cu ajutoare pentru sinistraţi, fiind  asigurate şi măsuri de ordine publică la distribuirea acestor ajutoare;
- demolarea a 98 clădiri cu risc de prăbuşire şi reciclarea materialelor de construcţii din 58 de case;
- asigurarea de asistenţă psihologică unui număr de 186 familii sinistrate şi persoanelor ce şi-au pierdut  membri din familie în urma acestor calamităţi.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a participat la întrajutorarea populaţiei afectate de inundaţii cu suma de 5000 lei, iar Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a virat către 30 de familii sinistrate din municipiul Dorohoi, suma de 27 800 lei.

PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL  2011

Continuarea procesului de modernizare şi eficientizare a managementului organizaţional la nivelul structurilor inspectoratului;
   Creşterea climatului de siguranţă în zona obiectivelor asigurate cu pază cu efective de jandarmi, precum şi a siguranţei executării transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori;
Creşterea aportului efectivelor unităţii la asigurarea siguranţei cetăţeanului, prin executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice;
   Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de pregătire a personalului în scopul creşterii profesionalismului;
Intensificarea pregătirii personalului în domeniul Schengen; (DorohoiNews.ro)


Autor: DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

GALERIE FOTO

Evaluare jandarmerieEvaluare jandarmerie (2)
DorohoiNews.ro, 07-12-2010

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Sincere condoleanțe!

Sincere condoleanțe!
Elevii clasei IA, de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, împreună ...

Florisol Product Dorohoi angajează muncitori necalificați

Florisol Product Dorohoi angajează muncitori necalificați
SC Florisol Product SRL angajează muncitori necalificați, la secția de ambalare a turbei din Dorohoi, ...

Primăria Dimăcheni organizează concursuri pentru posturile de secretar general și consilier compartiment agricol

Primăria Dimăcheni organizează concursuri pentru posturile de secretar general și consilier compartiment agricol
Avand in vedere prevederile: H.G. NR.611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea  si ...

SC din Dorohoi angajează doi mecanici auto și un necalificat

SC din Dorohoi angajează doi mecanici auto și un necalificat
SC REM KAR PRESTIGE SRL ANGAJEAZA ÎN DOROHOI 2 MECANICI AUTO cu minimă experiență 1 NECALIFICAT ...

Angajez finisor-pregătitor (femei) pentru atelier tâmplărie

Angajez finisor-pregătitor (femei) pentru atelier tâmplărie
Angajez finisor-pregătitor (femei) pentru atelier tâmplărie, condiții bune de lucru și salariu ...

Societate comercială angajează operator calculator (evidență primară)

Societate comercială angajează operator calculator (evidență primară)
Societate comercială cu profil agricol angajează operator calculator (evidență primară). Informații ...

SC angajează mecanici agricoli cu experiență

SC angajează mecanici agricoli cu experiență
Societate comercială cu profil agricol angajează mecanici agricoli cu experiență. Informații la ...

Societate comercială angajează electromecanic

Societate comercială angajează electromecanic
Societate comercială cu profil agricol angajează electromecanic cu experiență. Informații la telefon ...

Fermă din Dorohoi angajează electrician de forță

Fermă din Dorohoi angajează electrician de forță
Ferma vegetală din Dorohoi, cu obiect de activitate cultură mare a cerealelor, angajează electrician ...

Vând casă Broscăuți

Vând casă Broscăuți
Vând casă în Broscăuți, 3000 mp. cu tot ce este în ea. Are 2 camere, baie, bucătărie. ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro