Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Inspector pr. Daniela Darea, IPJ Botosani

În anul 2010 activităţile desfăşurate de structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au vizat menţinerea sub control a fenomenului infracţional, combaterea evaziunii fiscale, creşterea siguranţei rutiere şi îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor.
   În activitatea de combatere a criminalităţii, pe agenda de lucru a echipei manageriale a Inspectoratului s-au înscris obiective precum contracararea mai eficientă a faptelor din sfera crimei organizate, corupţiei, reducerea numărului infracţiunilor grave contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, prevenirea şi combaterea micii criminalităţi.
   Astfel, în perioada de referinţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani a înregistrat următorii indicatori:
INFRACŢIONALITATEA SESIZATĂ
În anul 2010 au fost sesizate 11.465 infracţiuni, cu 2,42% mai multe decât în 2009.
INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
În anul 2010 infracţiunile contra persoanei au scăzut cu -1,47%, înregistrându-se un volum al criminalităţii de 611 infracţiuni la 100.000 de locuitori.
Au scăzut în special infracţiunile contra vieţii şi integrităţii corporale, acest aspect fiind consecinţa intensificării în perioada analizată a acţiunilor organizate de echipele mixte poliţie – jandarmi – poliţie de frontieră, în mediul urban, dar şi în cel rural.
INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI

Infracţiunile contra patrimoniului au cunoscut un volum al criminalităţii de 1.102 infracţiuni la 100.000 locuitori, numărul faptelor crescând cu 6,14% faţă de anul 2009.
Un trend uşor ascendent au cunoscut furturile din locuinţe şi societăţi comerciale, în general cu prejudicii reduse.
În majoritatea cazurilor, acest gen de infracţiuni sunt aşa-numitele „furturi de necesitate”, motivaţia săvârşirii lor suprapunându-se contextului socio-economic specific judeţului; nu este însă lipsită de importanţă nici atitudinea unora dintre proprietarii locuinţelor, care manifestă neglijenţă în asigurarea securităţii bunurilor pe care le deţin, ori a administratorilor de societăţi comerciale, care ignoră obligaţiile legale ce la revin în privinţa montării sistemelor anti-efracţie la sediul societăţilor.
Prin contrast, infracţiunile contra patrimoniului comise în locuri publice, respectiv furturi din buzunare, poşete, genţi au scăzut cu 10,34%, furturile din autovehicule au scăzut cu 17,54% iar cele de autovehicule cu -25,4%.
De asemenea, în mediul rural a fost ţinută sub control situaţia furturilor de animale şi păsări, gen de fapte care nu reprezintă un fenomen pe raza de competenţă a judeţului. Astfel de evoluţii descendente au constituit şi consecinţa acţiunilor punctuale organizate şi coordonate de echipa managerială a IPJ Botoşani în scopul asigurării unei riposte ferme împotriva celor care nesocotesc legea, acţiuni concertate cu măsuri preventive specifice.
INFRACŢIUNILE CU VIOLENŢĂ
În perioada supusă analizei s-au înregistrat creşteri la faptele de omor sesizate ( 13 asemenea infracţiuni în 2010, faţă de 11 în 2009), la celelalte genuri de infracţiuni înregistrându-se scăderi ( tentative de omor, vătămări corporale, lovituri cauzatoare de moarte sau violuri ).
Faptele de omor sesizate au fost comise în mod spontan, pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice, fără premeditare şi fără moduri de operare deosebite.
În anul 2010 poliţiştii au intervenit cu operativitate la peste 17.400 apeluri primite prin sistemul unic de urgenţă 112, timpii medii de reacţie la evenimentele sesizate fiind de 3’49’’ în mediul urban şi 12’38’’ în rural, în condiţiile în care, la începutul anului 2010 ne-am propus realizarea unor timpi medii de reacţie la evenimentele sesizate de cetăţeni de până la 10 minute în urban şi 17 minute în rural.
În perioada analizată au fost puse sub învinuire 4.946 persoane (146 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv).
Modul de abordare a fenomenului infracţional de către echipa managerială a I.P.J. Botoşani, susţinut în planul resurselor umane şi logistice prin creşterea numărului de poliţişti care au acţionat în sistem integrat cu efectivele de jandarmi şi poliţie de frontieră, a condus la creşterea numărului de persoane prinse în flagrant în timp ce săvârşeau  infracţiuni, respectiv 1.158  faţă de 1.104 persoane în 2009.

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
În 2010, la nivelul I.P.J. Botoşani au fost constatate cu 32,56% mai multe  infracţiuni economico-financiare faţă de anul 2009.

EVAZIUNEA FISCALĂ
În 2010 au fost constatate cu 10,93% mai multe astfel de fapte faţă de 2009; evaziunea fiscală reprezintă 12% din totalul criminalităţii economico-financiare.
Din punctul de vedere al finalităţii judiciare, numărul cauzelor cu urmărirea penală începută, soluţionate cu propuneri de sesizare a instanţei de judecată, a crescut de la 12 la 74, fiind cercetate pentru asemenea fapte 196 (+90) persoane.
Valoarea prejudiciului cauzat în acest domeniu se situează la 32.453 mii lei, din care a fost recuperat în cursul cercetărilor 4.422 mii lei şi dispuse măsuri asiguratorii în valoare de 631.659 lei.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA ILEGALITĂŢILOR CE SE COMIT ÎN DOMENIUL PRODUCERII, DEPOZITĂRII ŞI COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR CEREALIERE
Având în vedere specificul preponderent agricol al judeţului Botoşani, au fost organizate şi executate activităţi comune cu Garda Financiară şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în scopul prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi a produselor procesate din cereale.
Astfel, au fost aplicate în acest domeniu peste 270 sancţiuni contravenţionale, amenzile însumând peste 140.300 lei, au fost constatate 4 infracţiuni, s-au confiscat 11 autovehicule în valoare de peste 2.240.000 lei şi 279 tone cereale şi produse cerealiere în valoare de peste 193.000 lei.

PREVENIREA ŞI CONTRACARAREA INFRACŢIUNILOR DE CONTRABANDĂ
Activităţile pentru combaterea criminalităţii economico-financiare au urmărit inclusiv prevenirea şi contracararea infracţiunilor de contrabandă, infracţiuni care au consecinţe deosebit de negative asupra bugetului de stat.
În anul 2010 au fost înregistrate pe această linie următoarele rezultate:
- 63 infracţiuni de contrabandă cu ţigarete constatate;
- 44 dosare penale înregistrate la OUG 54/2010, care modifică 3 acte normative ce incriminează fapte penale având ca obiect deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau contrabanda cu ţigarete;
- 119 infracţiuni constatate la OUG 54/2010 din care 68 prevăzute de Codul Fiscal şi 51 de Codul Vamal, la care se adaugă 23 fapte de evaziune fiscală, toate având ca obiect deţinerea cantităţii de 1.470.880 ţigarete (73.544 pachete) introduse în România sau depozitate cu încălcarea normelor legale, comise de 108 persoane;
- 28 percheziţii domiciliare efectuate şi indisponibilizarea a 12 autovehicule.
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului prin comiterea acestor fapte a fost recuperat în proporţie de peste 84 %.
Au fost aplicate peste 3.350 sancţiuni contravenţionale, amenzile însumând peste  1.153.000  lei şi a fost confiscată cantitatea de 4.390.560 ţigarete (219.528 pachete).

CRIMINALITATEA  JUDICIARĂ
Infracţiunile sesizate contra patrimoniului s-au înscris pe un trend ascendent, cu o creştere procentuală de +6,14%.
Aşa cum s-a arătat anterior, am înregistrat creşteri la infracţiunile de furt din locuinţe şi la cele din societăţi comerciale, majoritatea infracţiunilor de acest gen având însă un prejudiciu relativ mic şi fără moduri de operare deosebite.
Prin contrast, au scăzut semnificativ tâlhăriile comise în stradă ( -33,33%).
Prin activităţile specifice desfăşurate de efectivele de profil au fost destructurate 14 grupări infracţionale numărând peste 60 de membri; subliniem faptul că la nivelul judeţului Botoşani grupările infracţionale au un caracter ocazional şi nu reprezintă un fenomen care să conducă la alterarea siguranţei cetăţenilor.

SIGURANŢA  CETĂŢEANULUI
INFRACŢIUNILE STRADALE SESIZATE

În perioada analizată acestea reprezintă 4,19% din totalul celor sesizate.
Prin comparaţie cu anul 2009 acestea sunt cu 16,52% mai puţine, scăderi importante înregistrându-se la furturile stradale (-17,72%) şi la tâlhăriile comise de asemenea în stradă ( -33,33%). Nu am înregistrat tâlhării stradale prin folosirea de arme de foc sau comise de autori mascaţi. Majoritatea infracţiunilor stradale sesizate au fost comise în mediul urban, pe timp de noapte.
Trendul descendent al infracţionalităţii stradale sesizate se datorează realizării unei mai bune cooperări cu efectivele de Jandarmi, prin realizarea unui număr mai mare de patrule mixte Poliţie – Jandarmi, care au acţionat în mediul urban, dar şi în cel rural, reuşind o mai bună acoperire a teritoriului, elementul poliţienesc devenind mai vizibil  în mediile de interes operativ, fapt ce a condus la descurajarea elementelor infractoare.
INFRACŢIUNILE STRADALE CONSTATATE
Această categorie de fapte a cunoscut aceeaşi evoluţie descendentă ca şi cele sesizate, scăzând cu 10,80% faţă de anul 2009; reprezintă 67,70% din totalul infracţiunilor stradale sesizate.
CRIMINALITATEA CONSTATATĂ ÎN MEDIUL RURAL
Ca răspuns la măsurile de organizare a patrulelor inter- şi intra-comunale, cu efective care au acţionat pe itinerarii stabilite, în sistem integrat, criminalitatea constatată în mediul rural cunoaşte de asemenea o scădere cu 23,91% faţă de anul 2009.
Astfel, infracţiunile de natură judiciară constatate au fost cu 338 mai puţine, iar între acestea, infracţiunile grave cu violenţă în mediul rural au scăzut de la 68 la 52. Tot în mediul rural se constată o scădere a furturilor de animale ( 12 fapte mai puţine faţă de anul precedent).
ORDINEA ŞI SIGURANŢA CIVICĂ ÎN ŞCOLI
Asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă civică în şcoli şi în imediata vecinătate a acestora a constituit în 2010 un obiectiv prioritar pentru efectivele  de ordine şi siguranţă publică precum şi pentru structura de prevenire a criminalităţii. Nu au fost înregistrate infracţiuni cu pericol social deosebit şi nici din categoria celor de consum ilicit de droguri.
În anul 2010, în unităţile de învăţământ şi în imediata vecinătate a acestora au fost sesizate cu 55,55% mai puţine infracţiuni faţă de anul precedent. Majoritatea infracţiunilor sesizate au fost furturi.
SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE PUBLICE
În ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, poliţiştii rutieri au desfăşurat mai multe acţiuni în sistem integrat, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, în perioadele şi intervalele orare critice.
Pentru diminuarea riscului rutier, pe lângă activităţile de impunere a legii (fiind constatate peste 500 infracţiuni la regimul circulaţiei şi aplicate peste 40.000 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor rutiere), poliţiştii au desfăşurat în judeţ o serie de activităţi preventiv-educative, „Alege viaţa!” continuând să fie imperativul promovat în permanenţă de structurile de profil.
Ca urmare a tuturor acestor măsuri concertate, numărul accidentelor de circulaţie grave a scăzut cu 26,19%, al persoanelor decedate cu 5,71%, iar al persoanelor rănite grav a scăzut cu 23,00%.

ANALIZA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
Pe parcursul anului 2010 efectivele de profil s-au implicat în continuarea derulării mai multor proiecte locale de prevenire a criminalităţii, proiecte ale căror obiective pot fi apreciate ca atinse, respectiv:
→ Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor (prioritate locală) – în anul 2010 a scăzut cu 23,12% numărul minorilor care au comis infracţiuni.
→ Programul de prevenire a criminalităţii din mediul rural „Sate fără criminalitate” (prioritate locală) – infracţionalitatea constatată în mediul rural a scăzut cu 23,91% în 2010 faţă de anul precedent.
→ Programul de prevenire a furturilor din genţi şi buzunare (prioritate naţională) -  infracţiunile de acest gen au scăzut cu 10,00%.
→ Programul de prevenire a furturilor de şi din autoturisme (prioritate naţională) - în anul 2010 am înregistrat o scădere a furturilor de auto, a celor din auto, precum şi a componentelor din exteriorul autovehiculelor.

ALTE ASPECTE
Nu am înregistrat evenimente deosebite în ceea ce priveşte regimul armelor, explozivilor şi substanţelor toxice. La nivelul inspectoratului, în perioada analizată au crescut cu 1,70% infracţiunile constatate de poliţiştii Serviciului de profil.
Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor în cauzele penale aflate în lucru,  29 arme de foc ( 11 arme neletale şi 18 letale ), 406 cartuşe şi 288 diabolouri pentru arme neletale, cantitatea de 64 kg articole pirotehnice din diferite clase, în valoare de 4.800 lei.
Din totalul armelor de foc ridicate în vederea continuării cercetărilor, 9 arme erau deţinute ilegal, împreună cu 288 diabolouri şi 71 cartuşe de vânătoare.
Aportul mijloacelor criminalistice şi al expertizelor şi rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică la activitatea de cercetare penală a fost unul semnificativ în anul 2010, poliţiştii criminalişti probând vinovăţia a 294 persoane în cauzele penale aflate pe rolul structurilor operative (creştere cu 11,85%) .
În scopul maximizării eficienţei serviciului poliţienesc, în anul precedent echipa managerială a Inspectoratului a pus un accent deosebit pe cooperarea interinstituţională,   pe raza de competenţă acţionându-se în echipe mixte Poliţie – Poliţie de Frontieră – Jandarmi, în mediile, locurile şi zonele de interes operativ.
Am avut o colaborare foarte bună cu Parchetul Judeţean, conjugând eforturile pentru respectarea legii şi tragerea la răspundere penală a infractorilor.
În perioada analizată şi-au încetat raporturile de serviciu un număr de 7 poliţişti, ca urmare a abaterilor disciplinare săvârşite.
Dintre aceştia, în 5 cazuri încetarea raportului de serviciu a reprezentat opţiunea proprie a lucrătorilor, iar alţi 2 au fost destituiţi din poliţie.
Totodată, în alte 3 cazuri, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, în contextul cunoaşterii preocupărilor profesionale dar şi a celor din afara orelor de program a poliţiştilor, a identificat o serie de nereguli, sesizând în timp util instituţiile abilitate, în scopul luârii măsurilor legale în acest sens.

Eforturile depuse de poliţiştii botoşăneni, împreună cu celelalte instituţii abilitate, au condus în anul precedent la menţinerea sub control a fenomenului infracţional; echipa managerială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani a depus toate diligenţele necesare astfel încât serviciile poliţieneşti să fie orientate în funcţie de solicitările cetăţenilor, furnizându-le acestora siguranţa şi climatul de linişte publică necesar.
Astfel de obiective rămân prioritare  şi în 2011,  acestora alăturându-li-se asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri, reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere şi a terorismului, consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi situaţiilor de urgenţă, precum şi securizarea frontierei, în special a celei externe a Uniunii Europene, de pe teritoriul României, în parteneriat cu celelalte instituţii cu competenţe în domeniu. (DorohoiNews.ro)


Autor: DorohoiNews.ro

 DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roGALERIE FOTO

Inspector pr. Daniela Darea, IPJ Botosani
DorohoiNews.ro, 12-01-2011

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

PARTENERI

Artificii Dorohoi

EVENIMENTE


Cine GlobeUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Bar din Dorohoi angajează personal

Bar din Dorohoi angajează personal
Kendys Bar AUTOGARA Dorohoi angajează personal pentru bar și jocuri de noroc. Relații la telefon: ...

Angajăm personal pentru o nouă locație în Dorohoi

Angajăm personal pentru o nouă locație în Dorohoi
Angajăm personal, fete, pentru o nouă locație în Dorohoi cu FastFood și Cafenea. Se caută ...

Societate din Dorohoi angajează operator siloz cereale

Societate din Dorohoi angajează operator siloz cereale
Societate comercială din Dorohoi cu profil agricol, angajează operator siloz cereale. Salariu motivant, ...

Fabrică de cherestea angajează muncitori calificați și necalificați

Fabrică de cherestea angajează muncitori calificați și necalificați
Fabrică de cherestea din Botoșani angajează muncitori calificați și necalificați. Constituie un ...

RIFIL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați

RIFIL Dorohoi angajează muncitori calificați și necalificați
Societatea RIFIL SA - Punct de lucru Dorohoi, angajează muncitori calificați și necalificați, mecanici, ...

Fermă din Dorohoi angajează inginer mecanic sau maistru mecanic

Fermă din Dorohoi angajează inginer mecanic sau maistru mecanic
Ferma vegetală din Dorohoi, cu obiect de activitate cultură mare a cerealelor, angajează inginer mecanic ...

Fermă din Dorohoi angajează agent de vânzări

Fermă din Dorohoi angajează agent de vânzări
Fermă vegetală din Dorohoi, cu obiect de activitate cultură mare a cerealelor, angajează agent de ...

Caut să închiriez

Caut să închiriez
Vă rog, care știți o căsuță de închiriat în Dorohoi, modestă, pentru 2 persoane, sunați ...

Miracom Dorohoi angajează

Miracom Dorohoi angajează
SC MIRACOM SRL DOROHOI angajeaza lucrator geamgerie si tamplarie pvc cu permis de conducere cat. B cu ...

Apartament de închiriat

Apartament de închiriat
Inchiriez apartament 2 camere in Dorohoi zona Olinescu, et.1, conditii f.bune, mobilat si utilat. Pret ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro