Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Cum să devii poliţist de frontieră

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 646 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:
la Academia de Poliţie „A. I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Poliţie de Frontieră:
curs de zi 60 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
curs frecvenţă redusă - 6 locuri.
la Academia de Poliţie „A.I. Cuza" Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: Drept - 20 locuri.
la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu" Oradea, curs de zi:
sesiunea de admitere august - septembrie 2018 - 280 locuri;
sesiunea de admitere ianuarie 2019 - 280 locuri

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:
la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, învăţământ de zi, 2 locuri;
la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, învăţământ de zi, 21 locuri;
la Academia Tehnică Militară, învăţământ de zi, 33 locuri;
la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, învăţământ de zi, 13 locuri
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, 6 locuri;
la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 66 locuri;
la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, învăţământ postliceal, învăţământ de zi, 8locuri;
la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, învăţământ postliceal, 5.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.

Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru Academia de Poliţie „A. I. Cuza” şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.P.N. care şcolarizează personal pentru Poliţia de Frontieră:
data limită de înscriere este 25.05.2018 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 31.07-24.08.2018.

Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, sesiunea de admitere august - septembrie 2018:
data limită de înscriere este 15.06.2018 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.07.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 24.08-04.09.2018, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea).
Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, sesiunea de admitere ianuarie 2019:
data limită de înscriere este 23.11.2018 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 18.12.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10.01-21.01.2019, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea).

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră - se realizează, în mod centralizat, în perioada 07-11.07. a.c., ora 07.00, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.

Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Informații de background
Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
Să aibă vârsta de minimum 18 ani;
Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege;
Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel:
Academia de Politie „A.I.Cuza" Bucureşti - Facultatea de Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape:
Etapa I - probe eliminatorii:
contravizita medicală;
verificarea aptitudinilor fizice.

Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.
La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

Etapa II - proba de evaluare a cunoştinţelor
Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.
Disciplinele de concurs sunt:
Istorie (test grilă);
Limba română (test grilă) ;
Limba străină: engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);
Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.
Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie „A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet www.academiadepoliţie.ro
Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:
Etapa I - constă în:
contravizita medicală;
verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere
Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.
Etapa  II - proba scrisă de verificare a cunoştinţelor.
Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:
Limba română ( test grilă)
Limba străină: franceză / engleză - la alegere; (test grilă)

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro.
Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

PROGRAM DEPUNERE CERERI / DOSARE:

pentru judeţul Iaşi la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (municipiul Iaşi, str. George Coşbuc nr. 3-5, jud. Iaşi, luni – vineri, orele 08:30 – 11:00 şi 12:00 – 15:30); 

pentru judeţele Brăila şi Galaţi la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi (municipiul Galaţi, b-dul Dunărea nr. 63, jud. Galaţi, luni – vineri, orele 08:30 – 15:30); 

pentru judeţul Vaslui la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui (municipiul Huşi, str. Dobrina, nr. 18, jud. Vaslui, luni – vineri, orele 08:30 – 11:00 şi 12:00 – 15:30); 

pentru judeţul Botoşani la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani (municipiul Botoşani, str. Sucevei, nr. 2, jud. Botoşani, luni – vineri, orele 08:30 – 11:00 şi 12:00 – 15:30).


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.roZiareBotosani.ro.roGALERIE FOTO

Cum să devii poliţist de frontieră
DorohoiNews.ro, 11-05-2018

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

PublicitatePUBLICITATE

Hidroplasto Botosani

PUBLICITATE

FARMACIA MAGISTRA

Farmacia Magistra

PUBLICITATE

Ecomed Dorohoi

PUBLICITATE

Info Turism Dorohoi

PUBLICITATE

PRO Casa DOROHOI

PUBLICITATE

Contabilitate

PUBLICITATE

Basota Pomirla

PUBLICITATE

Depozitul UNU

CAMPANIE

Donare sange

PUBLICITATE

Decco Dorohoi

PARTENERI

Artificii Dorohoi

PARTENERI

Dorohoi News

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

EVENIMENTE


Cine GlobeRevelion 2020 la NEW CHICAGOUvertura

ZiareBotosani.ro

PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

FACEBOOK


PARTENERI

ZiareBotosani.ro

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ANUNTURIDorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Societate de construcții din Dorohoi angajează

Societate de construcții din Dorohoi angajează
Societate de construcții din Dorohoi angajează: - șef de echipă (salariu 4.000 lei în mână, ...

Cafe Bar „No Problem” angajează barman

Cafe Bar „No Problem” angajează barman
Cafe Bar „No Problem” din Dorohoi angajează barman. Relații la telefon: 0745512848

ACOR Botoșani organizează concurs pentru un post de auditor intern. Vezi detalii!

ACOR Botoșani organizează concurs pentru un post de auditor intern. Vezi detalii!
Filiala Județeană Botoșani a Asociației Comunelor din România, cu sediul în  Str. ...

Asociația „Dă Speranță Vieții” Dorohoi angajează îngrijitor / îngrijitoare

Asociația „Dă Speranță Vieții” Dorohoi angajează îngrijitor / îngrijitoare
Asociația „Dă Speranță Vieții” Dorohoi angajează două persoane pentru postul de îngrijitor ...

Birou Individual Notarial din Dorohoi angajează secretară

Birou Individual Notarial din Dorohoi angajează secretară
Birou Individual Notarial cu sediul în Dorohoi, strada Spiru Haret nr.4, angajează secretară. ...

Societate din domeniul agriculturii angajează mecanic agricol

Societate din domeniul agriculturii angajează mecanic agricol
Societate din domeniul agriculturii angajează mecanic agricol. Se oferă salariu motivant. Informații ...

SC angajează inginer agronom

SC angajează inginer agronom
Societate din domeniul agriculturii angajează inginer agronom. Informații și detalii la telefon 0754200415 ...

Vând păsări

Vând păsări
Vând curcani , cocoși și rațe. Pret negociabil .Relatii tel: 0740452576

Vând teren în Dorohoi

Vând teren în Dorohoi
Vând teren (1250 m) în Dorohoi, zona Olinescu. Utilități, apă și curent electric, garaj, ...

Vând casă nouă în Dorohoi

Vând casă nouă în Dorohoi
Vând casă nouă în Dorohoi (parter, etaj, mansardă) cu toate utilitățile. Pentru informații, ...

PARTENERI

VREI FOC DE ARTIFICII LA NUNTA TA? NOI ITI DAM SOLUTIA! - NU EZITA SA NE CONTACTEZI.DorohoiNews.ro